Spring naar toolbar

Algemene voorwaarden

Op al uw opdrachten gelden, afhankelijk van de aard van het werk, de volgende voorwaarden:

  • Nationaal vervoer;A.V.C. 2002, laatste versie, gedep. bij de arr. rechtbank in Amsterdam en Rotterdam.
  • Internationaal vervoer: CMR-verdrag, Laatste versie expeditiewerkzaamheden: de Nederlandse expeditie voorwaarden, laatste versie gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank in Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 2 maart 1992 met uitsluiting van art. 23.

Daarnaast gelden sowieso voor al uw opdrachten onze Algemene Voorwaarden, zoals die zijn gedeponeerd bij de KvK in Tilburg onder nummer 18071540.

Op verzoek ontvangt u deze voorwaarden.

Reclames binnen 8 dagen. Betalingen binnen 14 dagen.